Γενικοί Όροι

Σας καλωσορίσουμε στις υπηρεσίες Mascus internet που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.mascus.gr. Με τη χρήση και / ή την εγγραφή στην Υπηρεσία Internet, συμφωνείτε με τους όρους που ορίζονται κατωτέρω. Ως εκ τούτου, σας ζητούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους. Οι γενικοί όροι έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και το ολλανδικό κείμενο στην ολλανδική γλώσσα εφαρμόζεται. Οι γενικοί όροι των τρίτων εξαιρούνται ρητά.

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία internet

Η υπηρεσία Internet είναι μια διαδικτυακή δημόσια αγορά για τους χρήστες, προκειμένου να βρεθούν, αγοράσουν και να πουλησουν τα βαρέα οχήματα και μηχανήματα. Η Υπηρεσία Διαδικτύου παρουσιάζει μέχρι σήμερα η επιλογή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μηχανών από τους κορυφαίους κατασκευαστές και τους λιανοπωλητές, δίνοντας την δυνατότητα για τους ιδιώτες πωλητές να τοποθετήσουν τις διαφημίσεις. Η υπηρεσία Internet φέρνει σε επαφή αγοραστές και πωλητές.

Ο σκοπός της υπηρεσίας είναι να δημοσιεύσει αγγελίες μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων στο διαδίκτυο. Συμφωνία πώλησης σχετικά με ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα που προσφέρονται προς πώληση στην υπηρεσία Διαδικτύου («Αντικείμενο») έχει συναφθεί μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Η Mascus σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στη συναλλαγή ή στο συμβόλαιο αγοράς. Όλες οι λεπτομέρειες του αντικειμένου παρέχονται από τον πωλητή. Η Mascus δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στη διαφήμιση στο Internet.

Ο σκοπός των διαφημίσεων που δημοσιεύθηκαν στην Υπηρεσία Internet είναι μόνο για ενημέρωση. Η Mascus δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα στοιχεία που παρέχονται από τους πωλητές είναι απαλλαγμένα από λάθη. Πριν από την αγορά ενός αντικειμένου που διαφημίζονται προς πώληση στο Internet Service, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει με τον πωλητή όλες τις λεπτομέρειες που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση για την αγορά. Όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αντικείμενο μέσω της υπηρεσίας Internet, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι προσεκτικός, όπως και, αν αγοράσετε ένα παρόμοιο στοιχείο μέσω μιας αγγελίας σε εφημερίδα.

Αν αποφασίσετε να πάρετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή μηχανή, να χρησιμοποιήσετε τη χρηματοδότηση ή τη μεταφορά των υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην Υπηρεσία Internet, υπεύθυνος είστε ως αγοραστης και ο πωλητής του προϊόντος και όχι το σιτε Mascus.


2. Για να εγγραφείτε ως χρήστης της υπηρεσίας Internet

Αν θέλετε να εγγραφείτε ως χρήστης για Mascus Υπηρεσία Internet, εισαγάγετε τα δεδομένα του χρήστη που ζητούνται και να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν παρασχεθεί σε σας πριν από την εγγραφή ως χρήστης (μέσω του υπερσυνδέσμου). Η Mascus αποθηκεύει τις πληροφορίες που παρέχονται, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Internet την επόμενη φορά. Όποιος εγγράφεται ως χρήστης της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών.

Με την αποδοχή των όρων του Internet Service, βεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει είναι σωστές και συμφωνείτε να ειδοποιήσετε ,χωρίς καθυστέρηση, την Mascus μέσω e-mail, αν τα στοιχεία σας αλλάξουν. Η Mascus διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την καταχώριση, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Η Mascus μπορεί να τερματίσει τα δικαιώματα χρήστη αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή ανακριβείς ή αν έχετε αμελήσει να κοινοποιήσετε τις αλλαγές. Η Mascus μπορεί επίσης να σας στερήσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Internet και να ακυρώσει το λογαριασμό σας. Η Mascus έχει στη διάθεσή του τα μέσα έννομης προστασίας που καθορίζει ο νόμος.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτύου, θα πρέπει να έχετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που πρέπει να διατηρούνται ασφαλείς από την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ως χρήστης του Internet Service, πρέπει να ενημερώνετε αμέσως την Mascus μέσω e-mail, αν ένας τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση στο όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Μέχρι να ληφθεί το μήνυμα, είστε υπεύθυνοι για τη χρήση της υπηρεσίας Internet με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, αν και η χρήση θα ήταν μη εξουσιοδοτημένη από εσάς.

3. Η προστασία των δεδομένων και η χρήση των cookies.

Η Mascus σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να προσπαθεί με εμπορικά εύλογο μέσο να αποτρέψει την ακατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο Internet Service.

Η Mascus μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα στοιχεία των πελατών (όπως το όνομα και το e-mail διευθύνσεις) σε τρίτους, εκτός αν ο χρήστης σε σχέση με την καταχώριση απαγορεύσει ρητά μια τέτοια μεταφορά. Τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στους προμηθευτές των εξαρτημάτων, συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών χρηματοδότησης, ή σε άλλους προμηθευτές μεταχειρισμένων μηχανημάτων και υπηρεσιών. Τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στην τρέχουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Απορρήτου Policy που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από Mascus. Με την εγγραφή σας ως χρήστης της υπηρεσίας Internet συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων Mascus «χρήση των cookies.

4. Δημοσίευση μιας διαφήμισης

Μια διαφήμιση που στέλνετε στην Mascus , ερμηνεύεται ως αίτημα τη διαφήμιση στο Internet Service. Είναι ευθύνη του πωλητή για να καθορίσει σε ποια κατηγορία του site θα πρέπει να δημοσιεύεται κάθε διαφήμιση, στην Mascus ιστοσελίδα με καταχωρήσεις, στη Mascus Plus η intranet /Extranet.

Ο χρήστης της υπηρεσίας Internet είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι έχει αποκτήσει τα απαραίτητα δικαιώματα και τα δικαιώματα για το περιεχόμενο που παράγεται από αυτήν την υπηρεσία παροχής Internet. Το περιεχόμενο που παράγεται από αυτό, δεν πρέπει να παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας και δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή το υλικό των οποίων η δημοσίευση μπορεί να θεμελιώσει ευθύνη για αποζημίωση ή την ευθύνη για την Mascus. Ο χρήστης της υπηρεσίας Internet αποζημιώνει πλήρως οποιαδήποτε και όλες τις ζημίες στην Mascus, εάν το περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με την παρούσα διάταξη.

Εάν μια διαφήμιση για κάποιο λόγο δεν είναι κατάλληλη για δημοσίευση,η Mascus θα επικοινωνήσει με τον πωλητή μέσω email. Η Mascus διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το περιεχόμενο αμέσως, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς τον πωλητή και να τερματίσει τα δικαιώματα χρήσης ενός πωλητή ή αγοραστή που, σύμφωνα με την Mascus αξιολόγησης, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Internet καταχρηστικά ή κατά τρόπο αντίθετο προς τους καλούς τρόπους. Οι προϋποθέσεις για τη δημοσίευση κάθε διαφήμιση αξιολογούνται χωριστά

Μια διαφήμιση μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε ένα αντικείμενο (μεταχειρισμένου οχήματος ή ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα).

Είναι η ευθύνη του πωλητή να διασφαλίσει ότι η διαφήμιση περιέχει τα σωστά δεδομένα του προϊόντος που παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, κατάσταση και άλλους παράγοντες που είναι σημαντικοί κατά την άποψη του αγοραστή σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς της κυβέρνησης.. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις πληροφορίες για την τιμή και την εγγύηση και άλλες πληροφορίες που παρέχετε στην αγγελία σας.

Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε την Mascus εάν το διαφημιζόμενο αντικείμενο έχει πωληθεί, έτσι ώστε η διαφήμισή σας να αφαιρεθεί.


Η Mascus έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί, να ταξινομήσει και να αντιγράψει το σύνολο ή μέρος του υλικού που έχουν εισέλθει στην υπηρεσία Διαδικτύου και να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα στην επιχείρησή. Η Mascus δεν είναι σε θέση να ελέγξει κατά πόσον οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες του είναι σωστές. Ως εκ τούτου, ο πληροφοριοδότης είναι πλήρως υπεύθυνος για τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν εξαιτίας λανθασμένων πληροφοριών που δίνονται στο Mascus.

Για λογούς ασφάλειας και έλεγχου στο Mascus , τα περιεχόμενα των πληρωμένων διαφημίσεων δεν είναι άμεσα ορατά στη Mascus Υπηρεσία Internet. Τα Διαστήματα Ευρετηρίασης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το φόρτο εργασίας του server. Οι αγγελίες από πελάτες τιμολογίου Mascus είναι συνήθως ορατά στο διαδίκτυο μέσα σε λίγες ώρες. Για να εξασφαλίστει η ασφάλεια των πελατών και των επισκεπτών μας, οι ιδιωτικές διαφημίσεις ελέγχονται για δόλιο, απατηλό ή παράνομο περιεχόμενο. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες μέχρι οι διαφημίσεις είναι ορατές στην Mascus Internet Service.

Η Mascus υποχρεώνεται να επιστρέψει το τέλος διαφήμισης, εφόσον Mascus αποτυγχάνει να δημοσίευση μια εγκεκριμένη διαφήμιση. Η αποζημίωση για μια ανέκδοτη διαφήμιση είναι περιορισμένη σε όλες τις περιπτώσεις του καταβεβλημένου τέλους διαφήμισης. Η διαφήμιση τέλος δεν χρειάζεται να επιστραφεί αν η διαφήμιση δεν έχει δημοσιευθεί εξαιτίας παραγόντων πέρα από Mascus έλεγχο ή για λόγους που Mascus δεν μπορούσε ευλόγως να προβλέψει ή να αποτρέψει.

5. Χρεώσεις και Τιμολόγηση

Είναι ελεύθερο να εγγραφείτε ως χρήστης του Internet Service, για να διαβάσετε τις διαφημίσεις, πωλητές επαφής και να δημοσιεύσουν τις έρευνες.

Η δημοσίευση των μεμονωμένων διαφημίσεων στις Υπηρεσίες Internet αποτελεί χρεώσιμη υπηρεσία. Τα τέλη που χρεώνονται για τις διαφημίσεις που δημοσιεύονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΦΠΑ θα προστεθεί σε όλες τις τιμές του τιμοκαταλόγου της Mascus.

Η δημοσίευση μιας διαφήμισης που αποστέλλεται στην Υπηρεσία Internet πάντα εξαρτάται και η αμοιβή καταβάλλεται για τη διαφήμιση. Οι διαφημίσεις που καταβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, επιταγών, τραπεζικω εμβασμάτων ή με πιστωτικών καρτών. Στις αρχική σελίδα Mascus υπάρχουν συνδέσεις με το online banking που πρέπει να χρησιμοποιείται για την πληρωμή. Οι πελάτες συμβολαίου που εμπορεύονται μεταχειρισμένα οχήματα και μηχανήματα τους σε τακτική μηνιαία βάση, να πάρουν τα τιμολόγια σύμφωνα με τον κατάλογο των τιμών ή τη συμφωνία του πελάτη.

6. Οι πληροφορίες σχετικά με διαφημιζόμενα οχήματα και μηχανήματα

Η Mascus θέλει να τονίσει στον χρήστη ότι τα δεδομένα σχετικά με τα μεταχειρισμένα οχήματα και μηχανήματα στην υπηρεσία Internet προέρχεται από τους πωλητές. Τα στοιχεία για την εκτίμηση της κατάστασης βασίζονται σε μια υποκειμενική εκτίμηση από τον πωλητή, και είναι δική του αξιολόγηση.

Τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του οχήματος/μηχάνηματων δεν βασίζονται σε καμία αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο και ουδέτερο παρατηρητή. Η Mascus δεν είναι υπεύθυνη για την ορθότητα των πληροφοριών αυτών..

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τους δικτυακούς τόπους, οι τομείς, οι επιμέρους τομείς, το σχεδιασμό, το κείμενο, το περιεχόμενο, οι εικόνες, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα Mascus, το λογισμικό και το υλικό προγράμματος και άλλο υλικό που περιέχεται στην Υπηρεσία Internet ανήκει στην Mascus, με εξαίρεση το περιεχόμενο των διαφημίσεων που ο χρήστης αποφασίζει και παραιτείται ρητά οποιαδήποτε δικαιώματα σε σχέση με αυτών της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες δεν μπορούν να διανέμουν, δημοσιεύσουν, αναπαραγάγουν, θέσουν στη διάθεση του κοινού ή εμπορικής ή άλλης μορφής εκμετάλλευση του υλικού που προστατεύεται.

8. Αποζημίωση για τις ζημίες και τον περιορισμό της ευθύνης

Η Mascus δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία Internet θα λειτουργήσει χωρίς λάθη ή ότι η υπηρεσία του Διαδικτύου και τους διακομιστές είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή μηχανισμούς. Η Mascus δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από λάθη, ιούς ή άλλα επιβλαβή μηχανισμούς. Αν η χρήση των αποτελεσμάτων Υπηρεσιών Διαδικτύου στην ανάγκη για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού ή των δεδομένων,η Mascus δεν είναι υπεύθυνη για τα έξοδα αυτά. Η Υπηρεσία Internet παρέχεται «όπως είναι» και η Mascus δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση της υπηρεσίας Internet ή τη δυσλειτουργία ή την αποτυχία της υπηρεσίας.

Αν υπάρχει ένα λάθος που προκαλείται από την Mascus στην περίπτωση των τελών που βασίζονται υπηρεσίες, η Mascus μπορει να επιλέξει είτε να διορθώσει το λάθος ή να επιστρέψει το τέλος διαφήμισης για το χρήστη. Το ποσό της αποζημίωσης είναι ίσο με το ποσό του τέλους διαφήμισης που ο χρήστης έχει πληρώσει για την Mascus για τη χρήση της υπηρεσίας Internet. Η Mascus δεν είναι υπεύθυνη για τη ζημία που προκλήθηκε από το χρήστη ή τρίτων ή ζημία που δεν θα μπορούσε ευλόγως να προβλέψει η Mascus.

Μπορείτε στην υπηρεσία Internet να βρείτε συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους που δημοσιεύονται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών οι οποίες είναι ανεξάρτητες από Mascus. Αν η Mascus σας προσφέρει συνδέσεις με τις υπηρεσίες αυτές, η Mascus θέλει να επισημάνει ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τους αρμόδιους παροχείς υπηρεσιών και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζεται από αυτούς τους προμηθευτές. Η Mascus δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των άλλων.

Η συνολική ευθύνη της Mascus βάσει της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να περιορίζεται στα 500 ευρώ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ζημία έχει προκληθεί από μια πράξη εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια.

9. Διαθεσιμότητα

Η Mascus έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, εν όλω ή εν μέρει, να αναδιαμορφώνει, αφαιρέσει, η να προσθέσει ή άλλως να αλλάξει τα περιεχόμενα του Internet Service, ή τον χρόνος λειτουργίας, τις τεχνικές λεπτομέρειες ή άλλο περιεχόμενο. Η Mascus έχει το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά την παράδοση της υπηρεσίας Internet για τη διατήρηση ή την τροποποίηση των υπηρεσιών Διαδικτύου και η Mascus δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την εν λόγω αναστολή, συντήρηση ή τροποποίηση.

10. Τροποποίηση των όρων

Η επιλογή και ο σχεδιασμός της υπηρεσίας Internet εξελίσσεται συνεχώς και, ως εκ τούτου η Mascus διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους των υπηρεσιών της. Κατά τη στιγμή της καταγραφής του χρήστη θα πρέπει να ενημερώνονται από τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις, είτε μέσω e-mail. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά το log in ή εντός 30 ημερών από την δημοσίευσης της τροπολογίες για την υπηρεσία Internet (μεταξύ άλλων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Internet αφού οι όροι έχουν αλλάξει, αναγνωρίζετε ότι οι νέοι όροι είναι δεσμευτικοί για εσάς, ακόμη και αν έχουν εγγραφεί ως χρήστης πριν οι νέοι όροι τέθηκε σε ισχύ.

11. Σχόλια

Εάν πιστεύετε ότι το υλικό στην υπηρεσία Internet σε οποιοδήποτε μέρος είναι εσφαλμένη ή ελαττωματικό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με την αποστολή πληροφοριών για Mascus από το σύνδεσμο "γνώμη" στην πρώτη σελίδα του Διαδικτύου Service's. Να περιγράψετε το σφάλμα ή ελάττωμα λεπτομερώς στο μήνυμα.

12. Η ακυρότητα των Όρων

Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτών των γενικών όρων θεωρείται άκυρη ή ανεφάρμοστη, σε οποιονδήποτε βαθμό, όλοι οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

13. Ανωτέρα Βία

Ένα μέρος δεν είναι υπεύθυνη για την παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλεται σε εμπόδια που βρίσκονται πέρα από την επιρροή party's (π.χ. απεργία, ανταπεργία, διαταραχή της επικοινωνίας δεδομένων, φωτιά, κλοπή, ζημία στο νερό, δολιοφθορές, βανδαλισμούς ή οποιαδήποτε άλλο τέτοιο απροσδόκητο συμβάν), τα εμπόδια δεν μπόρεσαν να προβλέψουν κατά τη σύναψη της συμφωνίας και τις συνέπειες που δεν θα μπορούσε ευλόγως να αποτραπεί ενα μέρος.

14. Ισχύς των όρων

Οι όροι αυτοί δεσμεύουν θα τεθούν σε ισχύ όταν τους δεχτείτε με τη χρήση της Υπηρεσίας Διαδικτύου ή με την εγγραφή σας ως χρήστης στην υπηρεσία Internet. Οι όροι που ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα. Η Mascus μπορεί να αρνηθεί πάντα στον χρήστη ,το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Internet αν ο χρήστης παραβιάζει αυτές τις συνθήκες, έρχεται σε επαφή με άλλους χρήστες ή την χρήση της υπηρεσίας.

15. Πρόωρη λήξη

Παρά το ότι είναι άλλως ορίζεται, κάθε μέρος μπορεί, με σχετική ανακοίνωση ακυρώσει τη σύμβαση με άμεση ισχύ, εάν:

α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει ουσιαστικά τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και δεν προβεί σε επανόρθωση εντός 30 ημερών μετά από γραπτή αίτηση.
β) Κάθε μέρος αναστέλλει τις πληρωμές, προσφέρει δόσης, χρεοκοπεί, υπόκειται σε κατάσχεση ή άλλη παρόμοια κατάσταση εμφανίζεται ότι θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ως απόδειξη της αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης.

16. Οι υπεργολάβοι

Η Mascus έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την παροχή των υπηρεσιών της.

17. Επίλυση διαφορών και εφαρμοστέο δίκαιο

Η Ολλανδική νομοθεσία εφαρμόζεται για την παρούσα συμφωνία, με εξαίρεση την επιλογή των διατάξεων του νόμου. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση, ή η παράβαση, καταγγελία ή την εγκυρότητα αυτών, θα επιλύεται οριστικά από το Δικαστήριο του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία.

18. Τα στοιχεία επικοινωνίας

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Αριθμός καταχώρισης: 57776806