Γενικοί Όροι

Γενικοί Όροι

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα εδώ μπορείτε   να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Internet που παρέχονται από την Mascus μέσω της ιστοσελίδας www.mascus.gr (παρακάτω αποκαλούμενη "Υπηρεσία Internet"). Με τη χρήση ή / και την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Διαδικτύου συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Επομένως, σας ζητάμε να επανεξετάσετε προσεκτικά τους όρους. Οι γενικοί όροι των άλλων συμβαλλόμενων μερών εκτός της Mascus αποκλείονται ρητά.

1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία διαδικτύου

Η υπηρεσία Internet είναι μια δημόσια διαδικτυακή αγορά που απευθύνεται στους χρήστες για να βρουν, να αγοράσουν και να πουλήσουν βαριά οχήματα και μηχανήματα. Η Υπηρεσία Διαδικτύου παρουσιάζει μια ενημερωμένη επιλογή μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων από κορυφαίους κατασκευαστές και λιανοπωλητές. Είναι επίσης δυνατό οι ιδιώτες πωλητές να τοποθετούν διαφημίσεις. Η υπηρεσία Internet συγκεντρώνει αγοραστές και πωλητές.

Σκοπός της Υπηρεσίας Διαδικτύου είναι η δημοσίευση διαφημίσεων μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων στο Διαδίκτυο. Η συμφωνία πώλησης σχετικά με μεταχειρισμένο όχημα ή μεταχειρισμένο μηχάνημα που προσφέρεται προς πώληση μέσω της Υπηρεσίας Διαδικτύου ("Αντικείμενο") συντάσσεται πάντα και συνάπτεται απευθείας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Η Mascus δεν εμπλέκεται καθόλου στη συναλλαγή ή στη σύμβαση αγοράς. Όλες οι λεπτομέρειες του αντικειμένου παρέχονται από τον πωλητή. Η Mascus δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στη διαφήμιση στην Υπηρεσία Διαδικτύου.

Ο σκοπός των διαφημίσεων που δημοσιεύονται στην Υπηρεσία Διαδικτύου είναι μόνο να ενημερώνονται. Αν και η Mascus επιθυμεί ότι οι πωλητές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Διαδικτύου να είναι προσεκτικοί και να ενεργούν με καλή πίστη, η Mascus δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα που παρέχονται από τους πωλητές είναι απαλλαγμένα από σφάλματα. Πριν από την αγορά ενός αντικειμένου που διαφημίζεται προς πώληση μέσω της Υπηρεσίας Διαδικτύου, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει με τον πωλητή όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόφαση αγοράς του αγοραστή. Κατά την αγορά ενός χρησιμοποιημένου αντικειμένου μέσω της Υπηρεσίας Διαδικτύου, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικός, σαν να αγοράζει ένα παρόμοιο στοιχείο μέσω μιας διαφήμισης σε εφημερίδα ή με άλλο τρόπο.

Αν αποφασίσετε να πάρετε ένα μεταχειρισμένο όχημα ή μηχάνημα, να χρησιμοποιήσετε υπηρεσία χρηματοδότησης ή μεταφοράς ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν βάσει δεδομένων που δημοσιεύονται στην Υπηρεσία Διαδικτύου, ο συμβαλλόμενος σας συνεργάτης είναι ο πωλητής του προϊόντος και όχι η Mascus.

2. Να εγγραφείτε ως χρήστης της Υπηρεσίας Διαδικτύου

Αν θέλετε να εγγραφείτε ως χρήστης στην Υπηρεσία Διαδικτύου της Mascus, εισαγάγετε τα δεδομένα χρήστη που ζητήσαμε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που σας έχουν παρασχεθεί πριν εγγραφείτε ως χρήστης (μέσω του υπερσυνδέσμου). Η Mascus αποθηκεύει τις πληροφορίες που παρείχατε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Internet την επόμενη φορά. Όποιος εγγράφεται ως χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Με την αποδοχή των όρων της Υπηρεσίας Διαδικτύου, βεβαιώνετε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει είναι σωστές και συμφωνείτε να ειδοποιήσετε χωρίς καθυστέρηση την Mascus μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν αλλάξουν τα στοιχεία σας. Η Mascus διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή χωρίς να δώσει κανένα λόγο. Η Mascus ενδέχεται να τερματίσει τα δικαιώματα χρήσης σας εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή εσφαλμένες ή εάν έχετε παραμελήσει την ειδοποίηση αλλαγών. Η Mascus μπορεί επίσης να σας αρνηθεί το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας Διαδικτύου και να ακυρώσει το λογαριασμό σας εάν ενεργείτε κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η Mascus έχει επίσης στη διάθεσή της τα μέσα νομικής προστασίας που καθορίζει ο νόμος.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Internet, χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος πρέπει να παραμείνει ασφαλής από την πρόσβαση για μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ως χρήστης της Υπηρεσίας Διαδικτύου, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν κάποιος τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση στο όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Μέχρι να ληφθεί το μήνυμα, είστε υπεύθυνοι για τη χρήση της Υπηρεσίας Διαδικτύου με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, παρόλο που η χρήση θα ήταν μη εξουσιοδοτημένη από εσάς.

3. Προστασία δεδομένων και χρήση cookies

Η εταιρία σέβεται το απόρρητο των χρηστών και προσπαθεί με εμπορικά εύλογα μέσα για να αποτρέψει την ακατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην υπηρεσία Διαδικτύου. Τα στοιχεία που συλλέγονται ή παρέχονται στην Mascus αποθηκεύονται σε διακομιστές στην Ευρώπη. Η Mascus μπορεί να χρησιμοποιήσει και να μεταφέρει πληροφορίες πελατών (όπως όνομα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση λειτουργιών σε σχέση με τις υπηρεσίες της Mascus. Όταν η Mascus χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών τρίτων που βοηθούν την Mascus να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, η Mascus χρησιμοποιεί συμβατικά και τεχνολογικά μέσα για να απαιτήσει από τους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν μόνο τις πληροφορίες που τους παρέχονται για να παραδώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Mascus - όχι για δική τους χρήση. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να μεταφερθούν στους προμηθευτές εξαρτημάτων, συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών χρηματοδότησης ή σε άλλους προμηθευτές μεταχειρισμένων μηχανημάτων και υπηρεσιών, σύμφωνα με το αίτημα του χρήστη για τις υπηρεσίες αυτές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από την Mascus. Καταχωρίζοντας ως χρήστης της Υπηρεσίας Διαδικτύου συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των cookies από την Mascus.

4.Δημοσίευση  μιας διαφήμισης

Μια διαφήμιση που δημοσιεύετε ή στέλνετε στην Mascus ερμηνεύεται ως αίτημα για δημοσίευση της διαφήμισης στην υπηρεσία Διαδικτύου. Είναι ευθύνη του πωλητή να προσδιορίσει σε ποια κατηγορία του ιστότοπου κάθε διαφήμιση πρέπει να δημοσιευθεί. στις λίστες ιστότοπων Mascus, στην Mascus Plus (η δική του μηχανή μεταχειρισμένου πωλητή στον ιστότοπό της) ή / και η υπηρεσία intranet / extranet του πωλητή.

Ο χρήστης της Υπηρεσίας Διαδικτύου είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι έχει αποκτήσει τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες χρήσης του περιεχομένου που παράγει στην Υπηρεσία Διαδικτύου. Το περιεχόμενό του δεν θα πρέπει να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας και δεν πρέπει να περιέχει δηλώσεις ή υλικό, η δημοσίευση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αποζημίωση ή ευθύνη για την Mascus. Ο χρήστης της Υπηρεσίας Διαδικτύου θα αποζημιώσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία στην Mascus, εάν το περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με αυτή τη διάταξη.

Αν μια διαφήμιση για κάποιο λόγο δεν είναι κατάλληλη για δημοσίευση, η Mascus θα επικοινωνήσει με τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Mascus διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αμέσως το περιεχόμενο χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς τον πωλητή και να τερματίσει τα δικαιώματα χρήσης ενός πωλητή ή αγοραστή που, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Mascus χρησιμοποιεί την υπηρεσία Διαδικτύου ακατάλληλα ή κατά τρόπο αντίθετο προς τους καλούς τρόπους. Οι προϋποθέσεις δημοσίευσης κάθε διαφήμισης αξιολογούνται χωριστά.

Μια διαφήμιση μπορεί να αφορά μόνο ένα αντικείμενο (μεταχειρισμένο όχημα ή μεταχειρισμένο μηχάνημα).

Είναι ευθύνη του πωλητή να διασφαλίσει ότι η διαφήμιση περιέχει τα σωστά δεδομένα του προϊόντος που παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, την κατάστασή του και άλλους παράγοντες που είναι σημαντικοί για τον αγοραστή σύμφωνα με τους νόμους, τους κυβερνητικούς κανονισμούς και τα καλά εμπόδια. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις πληροφορίες σχετικά με την τιμή και την εγγύηση και άλλες πληροφορίες που παρέχετε στη διαφήμισή σας. Είναι δική σας ευθύνη να ειδοποιήσετε την Mascus εάν το διαφημιζόμενο αντικείμενο έχει πωληθεί, επομένως η διαφήμισή σας μπορεί να καταργηθεί.

Η Mascus έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί, να ταξινομήσει και να αντιγράψει ολόκληρο ή μέρος του υλικού που έχετε εισάγει στην Υπηρεσία Διαδικτύου και να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα στην επιχείρησή του.

Η Mascus δεν είναι σε θέση να ελέγξει εάν οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες είναι σωστές. Ως εκ τούτου, ο πληροφοριοδότης είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν έξοδα και ζημίες που προκύπτουν λόγω ανακριβών πληροφοριών που παρέχονται στην Mascus. Είναι δυνατή η αναστολή της δημοσίευσης μιας διαφήμισης ανά πάσα στιγμή. Το τέλος διαφήμισης δεν θα χρεωθεί εάν ακυρωθεί η διαφήμιση πριν δημοσιευθεί.

Λόγω διαλείμματος στην ιστοσελίδα  Mascus σε δεδομένα δεικτών και μέτρα ασφαλείας, το περιεχόμενο των πληρωμένων διαφημίσεων δεν είναι άμεσα ορατό στη διαδικτυακή υπηρεσία Mascus. Τα διαστήματα ευρετηρίου μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με το φορτίο του διακομιστή. Οι διαφημίσεις από τους πελάτες των τιμολογίων των Υπηρεσιών είναι συνήθως ορατές στο Internet μέσα σε λίγες ώρες. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πελατών και των επισκεπτών μας, οι ιδιωτικές διαφημίσεις ελέγχονται για δόλιο, παραπλανητικό ή παράνομο περιεχόμενο. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες έως ότου οι διαφημίσεις να είναι ορατές στην Υπηρεσία Διαδικτύου της Mascus.

Η Mascus υποχρεούται να επιστρέψει το διαφημιστικό τέλος εάν η Mascus δεν δημοσιεύσει εγκεκριμένη διαφήμιση. Η αποζημίωση για μια αδημοσίευτη διαφήμιση περιορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις στην καταβληθείσα αμοιβή διαφήμισης. Το τέλος διαφήμισης δεν χρειάζεται να επιστραφεί εάν η διαφήμιση δεν έχει δημοσιευθεί εξαιτίας παραγόντων πέραν του ελέγχου της Mascus ή για λόγους που η Mascus δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει λογικά.


5. Χρεώσεις και τιμολόγηση

Ελεύθερα μπορείτε  να εγγραφείτε ως χρήστης της Υπηρεσίας Διαδικτύου, να διαβάσετε τις διαφημίσεις, να επικοινωνήσετε με τους πωλητές και να δημοσιεύσετε ερωτήσεις. Η δημοσίευση μεμονωμένων διαφημίσεων στην Υπηρεσία Διαδικτύου είναι μια χρεώσιμη υπηρεσία. Τα τέλη που χρεώνονται για τις δημοσιευμένες διαφημίσεις καθορίζονται σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο. Ο ΦΠΑ θα προστεθεί σε όλες τις τιμές στη λίστα τιμών της Mascus. Η δημοσίευση μιας διαφήμισης που αποστέλλεται στην Υπηρεσία Διαδικτύου εξαρτάται πάντοτε από την καταβολή του τέλους για τη διαφήμιση. Οι διαφημίσεις καταβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή μέσω πιστωτικής κάρτας. Στις σελίδες εκκίνησης της Mascus υπάρχουν σύνδεσμοι προς την ηλεκτρονική τραπεζική που θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμή. Δεν θα δημοσιευθεί καμία διαφήμιση προτού πληρωθεί πλήρως. Συμβόλαιο πελάτες που εμπορεύονται τους μεταχειρισμένα οχήματα και μηχανήματα σε τακτική μηνιαία βάση, να λαμβάνουν τιμολόγια σύμφωνα με τιμοκατάλογο ή σύμβαση πελάτη.

6. Πληροφορίες σχετικά με τα διαφημιζόμενα οχήματα και μηχανήματα

Η εταιρεία θέλει να υπογραμμίσει στο χρήστη ότι τα δεδομένα σχετικά με τα μεταχειρισμένα οχήματα και τα μηχανήματα της υπηρεσίας Διαδικτύου προέρχονται από τους πωλητές. Τα δεδομένα σχετικά με την εκτιμώμενη κατάσταση του αντικειμένου βασίζονται σε μια υποκειμενική εκτίμηση από τον πωλητή και είναι η αντίληψη του πωλητή για την κατάσταση του αντικειμένου.

Επομένως, τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του χρησιμοποιημένου οχήματος / μηχανής δεν βασίζονται σε αξιολόγηση που διενεργείται από ανεξάρτητο και ουδέτερο παρατηρητή. Η Mascus δεν ευθύνεται για την ορθότητα των πληροφοριών αυτών

7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τους ιστότοπους, τους τομείς, τους υποτομείς, το σχεδιασμό, το κείμενο, το περιεχόμενο, τις εικόνες, το λογότυπο, το εμπορικό σήμα Mascus, το λογισμικό και το υλικό προγράμματος και άλλα υλικά  ανήκει στην Mascus, εξαιρουμένου του περιεχομένου των διαφημίσεων, και ο χρήστης παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε δικαιώματα σχετικά με τέτοια πνευματική ιδιοκτησία. Εκτός αν η εταιρεία έχει δώσει ρητά γραπτή άδεια, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να διανέμουν, να δημοσιεύσουν, να αναπαράγουν, να θέσουν στη διάθεση του κοινού ή εμπορικά ή άλλως να εκμεταλλευτούν το προστατευόμενο υλικό.

8. Αποζημίωση για αποζημίωση και περιορισμό της ευθύνης

Η Mascus δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία Διαδικτύου θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή ότι η υπηρεσία Internet και οι διακομιστές της είναι απαλλαγμένοι από ιούς υπολογιστών ή άλλους επιβλαβείς μηχανισμούς. Η Mascus δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από σφάλματα, ιούς υπολογιστών ή άλλους επιβλαβείς μηχανισμούς. Εάν η χρήση της υπηρεσίας Internet έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη εξυπηρέτησης ή αντικατάστασης εξοπλισμού ή δεδομένων, η Mascus δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις δαπάνες. Η υπηρεσία Διαδικτύου παραδίδεται "ως έχει" και η Mascus δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση της Υπηρεσίας Διαδικτύου ή τη δυσλειτουργία ή αποτυχία της Υπηρεσίας Διαδικτύου.

Εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα που οφείλεται στην Mascus σε περίπτωση αμοιβής, η Mascus μπορεί να επιλέξει είτε να διορθώσει το σφάλμα είτε να επιστρέψει το τέλος διαφήμισης στον χρήστη. Το ποσό της αποζημίωσης είναι το πολύ ίσο με το ποσό της αμοιβής διαφήμισης που έχει καταβάλει ο χρήστης για τη χρήση της υπηρεσίας Διαδικτύου. Η Mascus δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήστες ή τρίτους ή ζημιές που η Mascus δεν μπορούσε λογικά να προβλέψει.

Στην υπηρεσία Διαδικτύου θα βρείτε συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που εκδίδονται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την Mascus. Αν και η Mascus σας προσφέρει συνδέσμους προς αυτές τις υπηρεσίες, η Mascus επιθυμεί να επισημάνει ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με όρους που καθορίζονται από αυτούς τους προμηθευτές. Η Mascus δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων.

Η συνολική ευθύνη της Mascus βάσει της παρούσας συμφωνίας περιορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις σε 500 ευρώ, εκτός από τις περιπτώσεις που η ζημία προκλήθηκε από σκόπιμη ενέργεια ή από βαριά αμέλεια.


9. Διαθεσιμότητα

Η Mascus έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να αναδιαμορφώσει, να αφαιρέσει, να προσθέσει ή να αλλάξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το περιεχόμενο της υπηρεσίας Internet ή τους χρόνους λειτουργίας της, τεχνικές λεπτομέρειες ή άλλο περιεχόμενο. Η Mascus έχει το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά την παράδοση της υπηρεσίας Internet για τη συντήρηση ή την τροποποίηση της υπηρεσίας Internet και της Mascus δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τέτοια αναστολή, συντήρηση ή τροποποίηση.

10. Τροποποίηση των όρων

Η επιλογή και ο σχεδιασμός της Υπηρεσίας Διαδικτύου εξελίσσονται διαρκώς και συνεπώς η Mascus διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις συνθήκες των υπηρεσιών της. Κατά τη στιγμή της σύνδεσης, ο χρήστης ενημερώνεται για τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την είσοδό τους ή εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση των τροποποιήσεων στην υπηρεσία Διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Διαδικτύου μετά την αλλαγή των όρων, αναγνωρίζετε ότι οι νέοι όροι είναι δεσμευτικοί για εσάς ακόμη και αν έχετε εγγραφεί ως χρήστης πριν από την έναρξη ισχύος των νέων όρων.

11. Ανατροφοδότηση

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο υλικό στην Υπηρεσία Διαδικτύου σε οποιοδήποτε μέρος είναι εσφαλμένο ή ελαττωματικό, ενημερώστε μας στέλνοντας πληροφορίες στην Mascus από τον σύνδεσμο "ανατροφοδότηση" στην πρώτη σελίδα της υπηρεσίας Internet. Περιγράψτε λεπτομερώς το σφάλμα ή το ελάττωμα στο μήνυμα.

12. Ακυρότητα όρων

Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτών των γενικών όρων θεωρείται άκυρος, άκυρος ή μη εκτελεστής σε οποιονδήποτε βαθμό, όλοι οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

13. Ανωτέρα βία

Ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ευθύνεται για παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων λόγω εμποδίων πέραν της επιρροής του κόμματος (π.χ. απεργία, αποκλεισμός, διαταραχή επικοινωνίας δεδομένων, πυρκαγιά, κλοπή, ζημιά στο νερό, δολιοφθορά, βανδαλισμός ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο γεγονός), εμπόδια ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορούσε ευλόγως να προβλέψει κατά τη σύναψη της συμφωνίας και τις συνέπειες που το συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορούσε ευλόγως να εμποδίσει.

14. Ισχύς των όρων

Αυτές οι δεσμευτικές προϋποθέσεις θα ισχύουν όταν τις αποδεχτείτε χρησιμοποιώντας τη Διαδικτυακή Υπηρεσία ή εγγράφοντας ως χρήστης στην υπηρεσία Διαδικτύου. Οι όροι ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα. Η Mascus μπορεί πάντα να αρνηθεί στον χρήστη το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Διαδικτύου εάν ο χρήστης παραβιάζει αυτές τις προϋποθέσεις, παρεμβαίνει σε άλλους χρήστες ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

15. Πρόωρη λήξη

Παρά τα όσα ορίζει άλλως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί με προειδοποίηση να ακυρώσει τη συμφωνία με άμεση ισχύ εάν:

α) Κάθε συμβαλλόμενος παραβιάζει θεμελιωδώς τις ευθύνες του βάσει της παρούσας συμφωνίας και δεν αποκαθιστά μέσα σε 30 ημέρες μετά από γραπτή αίτηση.

β) Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναστέλλει τις πληρωμές, προσφέρει δόσεις, χρεοκοπεί, υπόκειται σε κατασχέσεις ή άλλα παρόμοια περιστατικά που λογικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης.

16. Υπεργολάβοι

Η Mascus έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την παροχή των υπηρεσιών της.

17. Επίλυση διαφορών και εφαρμοστέο δίκαιο

Το ολλανδικό δίκαιο εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία, εξαιρουμένων των διατάξεων περί επιλογής του νόμου. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή αξίωση που απορρέει από ή σχετίζεται με αυτή τη συμφωνία ή την παράβαση, τη λήξη ή την εγκυρότητά της, θα επιλυθεί οριστικά από το Δικαστήριο του Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.

Το παρόν έγγραφο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα. Εάν η παρούσα συμφωνία μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα, το αγγλικό κείμενο θα επικρατήσει και θα διέπει.

18. Στοιχεία επικοινωνίας

Mascus Διεθνές BV
Bijster 3
4817 HX Breda
Ολλανδία
Αριθμός εγγραφής: 57776806